account_circle

Selecciona data

Avui
 • dl.
 • dt.
 • dc.
 • dj.
 • dv.
 • ds.
 • dg.
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2

Condicions generals de contractació

El present acord regula les condicions generals de compra dels diversos serveis ofertats a la present pàgina web per QUÉ HACER EN BCN, denominació comercial sota la qual actua professionalment MARMED OCIO, CULTURA Y GASTRONOMÍA, S.L. amb NIF B66997990 i domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 501, 3r 1a, 08015 de Barcelona, d'ara endavant QUÉ HACER EN BCN.

El CLIENT al moment que completa el procés de registre, i compra algun dels nostres serveis, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació, així com a les condicions d'accés i ús del nostre portal i la seva política de privadesa, accessibles a través de l'enllaç “Avisos Legals”.

El CLIENT reconeix disposar de capacitat legal suficient per obligar-se contractualment.

El present contracte està permanentment accessible en els avisos legals de la nostra pàgina web, i es pot descarregar en format PDF al moment de la contractació. IMPORTANT: en prémer el botó "Comprar", vostè es dóna per informat i assumeix expressament que, una vegada subministrat el contingut digital per la descàrrega virtual del producte comprat, ha d'entendre's el servei com executat, per la qual cosa d'acord amb l'article 103.m del Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de Novembre, de Defensa dels Consumidors i Usuaris, no disposarà del dret a desistiment una vegada prestat el servei objecte de la present compra.

1. Preus

En contraprestació pel producte adquirit, el CLIENT accepta pagar expressament a QUÉ HACER EN BCN les quantitats especificades al moment de la compra en la relació de preus establertes a la pàgina web www.quehacerenbcn.com per als serveis triats.

Els productes que s'ofereixen en aquesta web estan subjectes a l'Impost del Valor Afegit (IVA).

Els preus que es detallen per a cada producte SÍ inclouen l'IVA (21%).

2. Procediment de compra

A través d'aquesta pàgina web només podran ser realitzades comandes per persones físiques majors de 14 anys i societats.

A la pàgina web es detallen tots els nostres serveis de manera individualitzada. El procediment per efectuar i gestionar la compra es va indicant a la pàgina web i només han de seguir-se els següents passos:

a. Triar el producte que desitgi adquirir.

b. En seleccionar un producte podrà ser afegit a la Cistella de la Compra i podrà triar entre seguir comprant o tramitar la comanda.

c. Per tramitar la comanda, si és la primera vegada que accedeix al nostre portal, cal emplenar un formulari de registre amb les seves dades personals, de perfil i de facturació per crear un compte personal. En cas que sigui un usuari ja registrat, per continuar amb el procés de compra serà suficient que introdueixi l'usuari i contrasenya que va generar en la primera compra. L'usuari i la contrasenya són personals i corresponen a la persona que va efectuar el procés de registre, qui és responsable exclusiu de la seva custòdia. A través del seu compte podrà gestionar la informació que disposem i modificar o actualitzar les seves dades.

d. A continuació, es procedirà a la verificació de la comanda on es detallen un a un els articles seleccionats i es calcula el preu total.

e. Així mateix, serà necessari indicar una direcció a efectes de facturació de la compra realitzada. Serà possible indicar una adreça única per a la facturació i el lliurament.

f. Una vegada tramitat el procés, serà necessari marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació els termes i condicions de venda.

g. A la pàgina web se li facilitaran els mecanismes perquè pugui efectuar-se el pagament en funció del sistema triat en cada cas.

h. Una vegada introduïdes les dades per al pagament, haurà de confirmar la comanda prement el botó de comprar corresponent.

i. Una vegada premut el botó corresponent de comprar i confirmat el pagament, es procedirà al lliurament del producte.

El CLIENT es dóna per informat que les descripcions dels serveis a la pàgina web són una imatge aproximada dels serveis oferts pel que és possible que puguin diferir de l'original. Les descripcions dels serveis oferts a través de la present pàgina web es realitzen merament a títol informatiu.

3. Disponibilitat i Lliura

Els serveis oferts per QUÉ HACER EN BCN es troben disponibles per al seu lliurament immediat únicament a Espanya (territori penisnular).

Les comandes es processaran una vegada que s'hagi rebut correctament el pagament. En condicions normals, tots els serveis que apareixen a la nostra web es troben disponibles per al seu lliurament immediat a través de la seva descàrrega directa per la nostra pàgina web o per al seu enviament a l'adreça de correu electrònic que s'hagi indicat.

4. Pagament i períodes de pagament

S'accepten les següents formes de pagament:

a. PayPal: la transacció es realitza connectant directament amb la passarel·la de pagament de PayPal.

b. Targeta de Crèdit: la transacció es realitza connectant directament amb l'entitat bancària BANC DE SANTANDER a través de la seva passarel·la de pagament.

c. Transferència o domiciliació bancària: el pagament es realitza a través d'una transferència al número de compte del BANC DE SANTANDER que se li indicarà.

d. Domiciliació bancària: el pagament es realitza a través d'un abonament en el compte de l'entitat bancària que ens indiqui.

QUÉ HACER EN BCN no té coneixement de les dades referents a la seva targeta de crèdit. Tots els nostres sistemes de pagament són totalment segurs.

Els pagaments són previs al lliurament del servei, per la qual cosa QUÉ HACER EN BCN no proporcionarà el servei sol·licitat fins al moment en què hagi rebut el pagament del mateix. QUÉ HACER EN BCN es reserva el dret a cancel·lar temporal o definitivament els serveis prestats, davant qualsevol incidència en matèria de cobrament dels mateixos.

5. Imposats

Una vegada finalitzada la selecció de serveis i de manera prèvia a la confirmació de la comanda i abans de procedir al pagament del mateix, en pantalla apareixerà el preu final de la compra que inclourà l'IVA (Impost sobre el Valor Afegit), que es reflectirà al moment d'efectuar la compra i en la factura.

No s'inclou tot allò que no aparegui especificat en la descripció del producte com inclòs.

6. Factures

En realitzar el pagament corresponent, rebrà la Factura en format digital a l'adreça de correu electrònic que hagi indicat a aquest efecte al moment de tramitar la comanda. El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en el nostre coneixement qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant QUÉ HACER EN BCN exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.

7. Garantia

A la pàgina web de QUÉ HACER EN BCN ens esforcem per facilitar serveis de la màxima qualitat, encara que, donada la naturalesa dels mateixos, no podem oferir una garantia de satisfacció. En cas que, per qualsevol motiu, la descàrrega virtual del producte no funcioni correctament, haurà de comunicar-nos-ho el més aviat possible indicant-nos la incidència que intentarem, si es verifica l'error, esmenar-la com més aviat millor.

8. Devolucions

Donada la naturalesa del servei objecte del present contracte (producte digital) no és possible efectuar devolucions.

9. Dret de Desistiment

Donada la naturalesa del producte (subministrament de contingut digital), d'acord amb l'article 103.m del Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de Novembre, de Defensa dels Consumidors i Usuaris, el dret de desistiment no és aplicable a aquest contracte.

10. Perfecció del contracte i modificacions dels serveis

El present contracte es perfeccionarà amb el pagament del producte i l'enviament al CLIENT d'un correu electrònic de confirmació amb una descripció de la compra realitzada.

QUÉ HACER EN BCN es reserva el dret a modificar de qualsevol forma les característiques i condicions dels seus serveis, sempre amb l'objectiu de millorar-los i que suposi un benefici per al CLIENT.

11. Obligacions de les parts

QUÉ HACER EN BCN es compromet a proporcionar al CLIENT els serveis que hagin estat contractats aplicant la màxima diligència en la prestació del servei, així com a cuidar del manteniment de les instal·lacions necessàries per al funcionament de la xarxa, disposant per a això d'un equip tècnic i informàtic adequat.

El CLIENT es compromet a utilitzar els serveis que es posen a la seva disposició de bona fe, sense vulnerar les lleis vigents en qualsevol matèria o infringir drets de terceres persones, així com al pagament del producte seleccionat en el temps i forma fixat en les presents condicions de venda.

QUÉ HACER EN BCN no garanteix que la disponibilitat del servei objecte d'aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d'Internet, avaries en els dispositius informàtics i altres circumstàncies imprevisibles. De manera que el CLIENT accepta suportar dins d'uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a QUÉ HACER EN BCN qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per les possibles fallades, errors i ús del servei contractat.

12. Comunicacions

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran preferentment a través de correu electrònic. El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement de QUÉ HACER EN BCN qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta QUÉ HACER EN BCN en l'e-mail o telèfons indicats a la nostra pàgina web.

En compliment de l'article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, li informem que els nostres enviaments comercials i informacions relatives a la nostra web i als serveis en ella oferts es realitzaran per mitjà de correu electrònic a l'adreça d'e-mail que ens faciliti, sempre amb caràcter revocable. En tot cas, té l'opció de rebutjar les nostres comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l'adreça info@quehacerenbcn.com indicant en l'assumpte la paraula BAIXA.

13. Compromís, acceptació i validesa del contracte

El CLIENT reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d'ús i la política de privadesa de la pàgina web.

El CLIENT reconeix que ha entès tota la informació respecte als serveis, incloent, si escau, el de lliurament, oferts a la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, per la qual cosa afirma que són suficients per a l'exclusió de l'error en el consentiment del present contracte, i per tant, les accepta integrament i expressa.

El CLIENT és plenament conscient que l'acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó de compra corresponent indicat a la web i que es perfeccionarà amb el pagament del servei.

14. Normativa Aplicable

El present contracte té caràcter mercantil, i es regirà i interpretarà d'acord amb les lleis espanyoles.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del contracte que no sigui solucionada de mutu acord, les Parts se sotmetran als jutjats o tribunals que resultessin competents en cada cas.

15. Dades personals

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals que ens faciliti per realitzar el procés de contractació i els derivats de la prestació del servei, són confidencials i que s'incorporaran a un fitxer de “Gestió” responsabilitat de QUÉ HACER EN BCN – MARMED OCIO CULTURA I GASTRONOMÍA, S.L. amb la finalitat de proveir-li dels articles contractats, així com remetre-li informació comercial dels nostres articles i serveis, inclusivament per correu electrònic.

Així mateix, li informem que les dades personals facilitades són tractats internament i amb la màxima confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat regulades en el Reial decret 1720/2007 i que no són publicats ni transmesos a terceres persones per ser utilitzats amb finalitats comercials o promocionals.

A qualsevol moment oposar-se a la recepció dels nostres enviaments comercials, així com exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes legalment establerts davant QUÉ HACER EN BCN a l'adreça indicada en l'Avís Legal.

Amb caràcter general, queda absolutament prohibit facilitar dades personals dels menors de 14 anys sense el consentiment de pares o tutors legals.

ATENCIÓ: les presents Condicions Generals de Compra han estat actualitzades amb data 24/07/2017. A qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació dels preus i serveis ofertats. Per favor, comprovi la data d'emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s'ha produït modificació alguna que li afecti.

Bases legals del sorteig (vigent)